Exekutivní shrnutí

Více než 40 % evropských památkově chráněných domů patří rodinám a poskytují EU mnohostranný přínos, včetně kulturních, sociálních, vzdělávacích a environmentálních přínosů, které dalece přesahují hranice jejich nemovitostí. Tyto přínosy pomáhají podporovat sociální soudržnost v celé Evropě tím, že ztělesňují „evropskou identitu“, zachovávají sociální vazby ve venkovských oblastech a nepochybně přispívají k cestovnímu ruchu.

Krize COVID-19 však měla dramatický dopad na cestovní ruch spojený s památkovými objekty.

Většina domů je v jarních a letních měsících zcela závislá na příjmech z veřejných zdrojů. Ačkoli v některých zemích vlády zavedly opatření na vyplácení mezd nebo financování ekonomické nezaměstnanosti, některé práce nelze vykonávat na dálku a mnoho sezónních prací muselo být utlumeno.

V důsledku nedostatečného dosahu nejsou schopny udržovat a obnovovat společné evropské dědictví a mají omezené možnosti zaměstnávat personál. To má v konečném důsledku za následek stagnaci místních komunit, ve kterých je jejich jediná hodnota zachována v oblasti cestovního ruchu.

HERIT se zaměří na provádění doporučení politiky EU prostřednictvím budování kapacit digitálních dovedností ve spolupráci s terciárním vzděláváním i národními a evropskými organizacemi.

The general objective of this project is to provide the needed training to private-owners and their employees so that they can overcome the COVID-19 crisis impacts by developing and professionally managing digital activities related to communication and cultural heritage and foster the development, commercialization, and promotion of tourism connected to cultural heritage.

Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu.

Zaregistrujte se